Mali açıdan Bağımsız Kişiler (MBK) için Yunanistan’da Oturum

Yunanistan’da oturum birkaç yolla elde edilebilir. Yunanistan, Altın Vize politikasının yanı sıra Yunanistan anayasasının 4251/2014 sayılı kanununun 20. maddesine göre mali açıdan bağımsız ve AB üyesi olmayan üçüncü ülke vatandaşları için yenilenebilir bir oturum izni getirmiştir.

GENEL BİLGİLER

Kimler başvurabilir?

 • Yunanistan’daki yaşam giderlerini karşılayabilecek düzeyde sürekli yıllık gelire karşılık gelen yeterli varlığa sahip olduğunu ispatlayabilen, AB üyesi olmayan ülke vatandaşı, mali açıdan bağımsız kişiler. Şu anda bu tutar, asıl başvuru sahibi için ayda en az 2.000,00 Avro’dur (yani, yıllık yirmi dört bin avro). Bu tutar, başvuru sahibi ile birlikte gelecek eşi için %20 ve her bir çocuğu için de %15 oranında arttırılır.

Gelir nasıl ispatlanır?

 • Banka mevduat hesabında yeterli tutarın bulunduğunu gösteren belgeler, veya
 • Yunanistan dışındaki kaynaklardan elde edilen yeterli istihdam gelirini gösteren belgeler, veya
 • Yıllık emekli maaşı, veya
 • Diğer gelir kaynakları (kira gelirleri, temettüler, şirket ortaklığından kaynaklanan hisse veya varlık satışları) veya
 • Yukarıdakilerin herhangi bir bileşimi.

MBK oturum izninin faydaları

 • Bu oturum izni, başvuru sahibinin ve kriterlere uygun aile üyelerinin Yunanistan’da sınırsız bir süre boyunca ikamet etmesini sağlar.
 • Şu anda bu plan kapsamında gayrimenkul satın alma zorunluluğu yoktur.
 • Yenileme sürecinin engellenmemesi koşuluyla, başvuru sahibinin herhangi bir süre boyunca Yunanistan dışında ulunması, oturumun iptaline yol açmaz.
 • Başvuru sahibinin ailesi de bundan yararlanabilir. ‘Aile’ sözcüğü, eş ve 18 yaşın altındaki evlenmemiş çocukları ifade etmekte olup, bu kişiler başvuru sahibinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler olarak kabul edilir.
 • MBK izni, başvuru sahibi ile ailesinin 6 aylık bir dönem içinde 3 ayı geçmeyen süreler boyunca Schengen bölgesi ülkelerine seyahat etmelerine ve buralarda bulunmalarına imkan tanır.

“Mali açıdan Bağımsız Kişiler” (MBK) için Oturum İzni

Bölge Genel Sekreteri’nin kararı ile, bir üçüncü ülke vatandaşına bu vatandaşın özel bir vizeye sahip olması ve yaşam giderlerini karşılayacak…

Mali açıdan Bağımsız Kişiler için Yunanistan'da Oturum İznine ilişkin Asan'ın sunduğu Hizmetler

Yunanistan’da, özellikle de Mali açıdan bağımsız kişi (MBK) statüsüyle Oturum İzni Başvurusu Sahipleri için Asan’ın sunduğu hizmetler ve danışmanlık hizmetleri aşağıdaki gibidir…