“Mali açıdan Bağımsız Kişiler” (MBK) için Oturum İzni

Yunanistan’da oturum birkaç yolla elde edilebilir. Yunanistan, Altın Vize politikasının yanı sıra Yunanistan anayasasının 4251/2014 sayılı kanununun 20. maddesine göre mali açıdan bağımsız olan ve AB üyesi olmayan üçüncü ülkelerin vatandaşları için yenilenebilir bir oturum iznini uygulamaya koymuştur.

Bölge Genel Sekreteri’nin kararı ile, bir üçüncü ülke vatandaşına bu vatandaşın özel bir vizeye sahip olması ve yaşam giderlerini karşılayacak sürekli bir yıllık gelire karşılık gelen yeterli düzeyde varlığı bulunması koşuluyla, geçerli kanunda öngörülen diğer şartların yerine getirilmesine bağlı olarak her üç yılda bir yenilenebilecek iki yıllık bir oturum izni verilir.

Üçüncü ülke vatandaşlarına aile üyeleri de eşlik edebilir. Yeterli kaynak şartı, her bir aile üyesi tarafından ayrı ayrı veya tüm aile üyelerince toplu olarak karşılanmalıdır.

Yeterli kaynak, ayda en az iki bin (2.000) Avro’ya (yıllık yirmi dört bin Avro) eşit olmalıdır.

Üçüncü ülke vatandaşına aile üyelerinin eşlik etmesi durumunda, bu tutar eş için %20, her çocuk için ise %15 oranında arttırılacaktır. Kaynakların toplam tutarı, maaşlı bir işte çalışıldığı veya herhangi bir bağımsız ekonomik faaliyette bulunulduğu gösterilmeksizin bir yurt dışı emeklilik planı, banka hesap özeti veya Yunanistan’da ikamet edilen süre boyunca geçim masraflarını karşılayacak, kişilerin kendi çabalarıyla yasal olarak edindikleri yeterli düzeyde maddi imkanlara sahip olduklarına dair kanıt niteliğinde belgelerle ispatlanabilir.

Bu tür bir oturum izni, izin sahibi kişinin iş gücü piyasasına erişimi olmasına izin vermez.

  1. Aile üyeleri şu kişileri içerir: a) 18 yaşında veya daha büyük olması koşuluyla sponsorun eşi (birden fazla eşe izin verilmez), b) 18 yaşından küçük olan ve evli olmayan ortak çocukların yanı sıra evli ve reşit olmayan (18 yaşından küçük) evlatlık çocuklar c) velayetin sponsora veya diğer eşe verilmiş olması koşuluyla; sponsor ile eşinin, evlat edinilmiş çocuklar da dahil olmak üzere 18 yaşın altındaki diğer çocukları.
  2. Çok eşli evlilik durumunda, başka bir eşe izin verilmeyeceği gibi, diğer eşlerin ve sponsorun 18 yaşın altındaki çocuklarına da izin verilmez.

İlgili vizeye ilişkin oturum izninin verilmesi için gerekli olan prosedür ve destekleyici belgeler:

İlk aşama: Yetkili Yunan Konsolosluk Makamı tarafından D tipi bir vize verilmesi

İlgili kişi, ülkesinde veya yasal olarak ikamet ettiği ülkede bulunan Yunan Konsolosluk Makamı’nı bizzat ziyaret etmeli ve aşağıdaki genel ve özel destekleyici belgeleri sunmalıdır. Bu prosedürde bir mülakat da gerçekleştirilecektir. Verilen ulusal vize en fazla bir yıl boyunca geçerli olacaktır.

1. Ulusal Vize verilmesine ilişkin destekleyici belgeler

1) Uzun süreli vize başvurusu ve başvuru sahibinin yakın zamanda çekilmiş renkli bir fotoğrafı.

2) En az iki boş sayfası olan, son on yıl içinde düzenlenmiş ve geçerlilik süresi vize süresinden üç ay daha uzun olan pasaport.

3) Yabancı makamlar tarafından tutulan sabıka kayıtlarının bir kopyası. Kesinleşmiş bir mahkeme kararı olması halinde, verilen cezaya bakılmaksızın suçun kamu düzeni ve güvenliğini tehdit eden meselelerle ilgisini doğrulamak amacıyla Konsolosluk Makamı tarafından suçun ciddiyeti, tekrar işlenme durumu ve genel olarak üçüncü ülke vatandaşının kusurlu davranışı gibi bireysel parametreleri de dikkate alan özel bir gerekçe beyanı istenir.

4) Yetkili bir kamu kuruluşu veya özel kuruluştan alınacak olan, üçüncü ülke vatandaşının uluslararası verilere göre halk sağlığı için risk oluşturabilecek herhangi bir hastalığa sahip olup olmadığını gösteren bir sağlık raporu.

5) Tıbbi gerekçelerle ülkeye geri gönderilme durumunda ortaya çıkacak masraflar ile acil tıbbi bakım ve/veya acil hastaneye yatış sebebiyle oluşabilecek masrafları kapsayan, en az bir yıl geçerlilik süresi olan bir seyahat sigortası.

2. Aile Durumu ve İlişkisine dair destekleyici belgeler

(B) Aile ilişkisini kanıtlayan, yerel yetkili makamlar tarafından verilmiş bir aile belgesi (aile cüzdanı).

Maaşlı bir işte çalışıldığı veya herhangi bir bağımsız ekonomik faaliyette bulunulduğu gösterilmeksizin, geçim masraflarını karşılayacak sürekli bir yıllık gelire karşılık gelen, kişilerin kendi çabalarıyla yasal olarak edindikleri kaynaklara sahip olduklarına dair kanıt niteliğinde belgeler. Yeterli kaynak tutarı ayda 2.000 Avro (yani, yılda 24.000 Avro) olup bu tutar, bir yurt dışı emeklilik planı, bir banka hesap özeti veya başka herhangi bir yasal kanıtla ispatlanabilir. Yukarıdaki yazılı kanıtlar şunları ispatlamalıdır:

  1. a) başvuru sahibinin gelirinin sürekliliği,
  2. b) Asgari aylık gelir tutarı (2.000 Avro)
  3. c) gelirin yasal kaynakları.

Aile üyeleri – ilk başvuru sahibi tarafından sunulan yazılı kanıtlara göre, aylık asgari tutar olan 2.000 Avro’ya eşit olacak olan yıllık sabit gelir, aile üyeleri için uygun şekilde; yani, eş için %20, her bir çocuk için ise %15 oranında arttırılır ve

– bu kişilerin geçim ve sağlık harcamaları ulusal sosyal yardım sistemine yük getirmemelidir; bu kişilere, aşağıdaki belgeleri sunmaları kaydıyla ve her biriyle yapılacak birebir mülakatlara tabi olmak üzere ulusal vize verilebilir:

Tüm yabancı belgeler resmi olarak İngilizceye çevrilmiş olmalı ve Dışişleri Bakanlığı ile Yunanistan Konsolosluk Makamı’nın mührünü taşımalıdır.

Bilgi talepleriniz için hizmetinizdeyiz

E-posta yoluyla bizimle iletişime geçebilirsiniz: [email protected]