اقامت در یونان برای افراد مستقل از نظر مالی (FIP)

اقامت در یونان به چند روش قابل دستیابی است. علاوه بر قانون ویزای طلایی، یونان بر اساس قانون شماره 4251/2014، یک مجوز اقامت قابل تمدید را برای شهروندان غیراتحادیه اروپا که از نظر مالی مستقل هستند، ارائه کرده است.

اطلاعات کلی

چه کسی می تواند درخواست کند؟

 • شهروندان غیراتحادیه اروپا و مستقل از نظر مالی که می توانند نشان دهند یک درآمد ثابت سالانه دارند که هزینه های زندگی را در یونان پوشش می دهد. در حال حاضر این مبلغ حداقل 2000 یورو در ماه (یعنی بیست و چهار هزار یورو در سال) برای درخواست کننده اصلی تعیین شده است. اگر درخواست کننده به همراه یک همسر باشد، این مبلغ 20% و در صورت همراهی هر کدام از بچه ها 15% افزایش می یابد.

درآمد چگونه اثبات می شود؟

 • مدرک مربوط به سپرده بانکی کافی، یا
 • مدرک مربوط به درآمد کافی حاصل از اشتغال در خارج از یونان، یا
 • مستمری سالانه، یا
 • سایر منابع درآمد (درآمد حاصل از اجاره دادن، سود سهام، سهم یا فروش دارایی از هلدینگ های تجاری) یا
 • هر کدام از ترکیب های بالا.

مزایای مجوز اقامت افراد مستقل مالی

 • این مجوز اقامت، به درخواست کننده و اعضای خانواده او که معیارها را برآورده می کنند، امکان می دهد به مدت نامحدود در یونان زندگی کنند.
 • در حال حاضر در این طرح هیچ شرطی برای خرید مستغلات وجود ندارد.
 • اگر درخواست کننده برای هر مدت زمانی در خارج از یونان باشد، اقامت او لغو نمی شود، به شرط آنکه فرایند تمدید مختل نشود.
 • خانواده شخص درخواست کننده نیز منتفع می شود. «خانواده» یعنی همسرو فرزندان مجرد زیر 18 سال که به عنوان وابسته های شخص درخواست کننده به شمار می روند.
 • مجوز افراد مستقل مالی به درخواست کننده و خانواده اش امکان می دهد در کشورهای حوزه شنگن برای مدت حداکثر 3 ماه در هر 6 ماه سفر و اقامت کنند.

مجوز اقامت برای «افراد مستقل مالی» (FIP)

با تصمیم دبیر کل منطقه، یک مجوز دو ساله اقامت به یک شهروند کشور سوم اعطا می شود به شرطی که شهروند کشور سوم…

خدمات آسان برای مجوز اقامت در یونان برای افراد مستقل مالی

خدمات و مشاوره آسان برای درخواست کنندگان مجوز اقامت در یونان، به ویژه به عنوان فرد مستقل مالی ( FIP ) به شرح زیر هستند…