مزایای دریافت ویزای طلایی

برنامه ویزای طلایی، فهرست وسیعی از مزایا را ارائه می کند، از سودهای مالی تا آزادی سفر بدون ویزا

فقط با سرمایه گذاری در مستغلات در یونان، برنامه ویزای طلایی به شهروندان غیر اروپایی فهرست وسیعی از مزایا، از سودهای مالی تا آزادی سفر بدون ویزا، را ارائه می کند. به منظور دادن انگیزه بیشتر به شما، در پایین برخی نکات کلیدی را که در طول تجربیات مان با سرمایه گذاران بین المللی با آنها آشنا شده ایم، گردآوری کرده ایم.

یک منبع درآمد

برنامه ویزای طلایی، در درجه نخست یک فرصت سرمایه گذاری است؛ بنابراین بازگشت سریع سرمایه در فهرست نشانگرهای عملکرد، در رده بالا قرار دارد. شرایط مطلوب این طرح همراه با شاخص های اقتصاد یونان که به سرعت در حال رشد هستند، پیش زمینه نویدبخشی را برای بازگشت سریع و مطمئن سرمایه ارائه می کنند.

برخی از این گزینه ها عبارتند از:

فروش دوباره با قیمت بالاتر در آینده. این امر به دلیل شکوفایی دوباره اقتصاد یونان پس از 10 سال رکود است.

بازگشت سریع سرمایه

اجاره دادن یا به کار انداختن سرمایه مستغلات خود از روز نخست خرید. یونان جاذبه ای برای گردشگران از سراسر جهان بوده است و تقاضا برای مسکن کوتاه مدت و دراز مدت در شهرهای یونان، به ویژه آتن، با سرازیر شدن گردشگران در سالهای اخیر افزایش یافته است.

برای سرمایه گذارانی که برنامه ای برای اقامت در یونان ندارند، درآمد حاصل از اجاره دادن ملک شان به یورو، مانند یک حصار ارزی برای سرمایه گذاری هایشان عمل می کند.

یک کشور زادگاه جانبی برای اعضای خانواده

هنگامی که مجوز اقامت دائم صادر شد، سرمایه گذاران و خانواده هایشان این امکان را دارند که در یونان زندگی کنند و در صورت تمایل، آزادانه به هر کشور اروپایی دیگر در حوزه شنگن سفر کنند.

این آزادی انتخاب و جابجایی، برنامه ویزای طلایی را به یک ابزار استثنایی قوی و مفید در هنگام ساختن آینده فرد تبدیل می کند.

ویزای طلایی برای خانواده ها

در مدتی که مجوز اقامت معتبر است، همه خانواده شما می تواند در هر کدام از کشورهای حوزه شنگن زندگی کند.

والدین، بچه های زیر 21 سال، شریک زندگی یا همسر با یک توافقنامه زندگی مشترک (تنظیم شده در یونان) و وابستگان نَسَبی سرمایه گذار اصلی می توانند از همان سرمایه گذاری که از 250،000 یورو آغاز می شود منتفع شوند و یک

مجوز اقامت اروپا را نیز دریافت کنند.

آزادی سفر در اروپا بدون ویزا

از سفر بدون ویزا بدون نیاز به ویزای ورود یا سایر تاییدیه ها در فرودگاه لذت ببرید، چون به دارندگان ویزای طلایی اجازه سفر نامحدود و بدون مانع در سراسر حوزه شنگن اروپا داده می شود.

اقامت دائم و شهروندی

پس از پنج سال از تاریخ دریافت مجوز اقامت، یک فرد همراه با خانواده اش می تواند مجوز اقامت دائم بگیرد، البته اگر سرمایه گذاری همچنان پابرجا باشد.

همچنین پس از 7 سال اقامت، فرد می تواند شهروندی یونان را درخواست و دریافت کند.