مجوز اقامت برای «افراد مستقل مالی» (FIP)

اقامت در یونان به چند روش قابل دستیابی است. علاوه بر قانون ویزای طلایی، یونان بر اساس قانون شماره 4251/2014، یک مجوز اقامت قابل تمدید را برای شهروندان غیراتحادیه اروپا که از نظر مالی مستقل هستند، ارائه کرده است.

با تصمیم دبیر کل منطقه، یک مجوز دو ساله اقامت به یک شهروند کشور سوم اعطا می شود به شرطی که شهروند کشور سوم یک ویزای مخصوص داشته باشد و دارای درآمد ثابت سالانه کافی برای پوشش دادن هزینه های زندگی باشد، که این مجوز در صورت برآورده شدن سایر ملزومات تعیین شده در قانون مربوطه قابل تمدید است.

اعضای خانواده شهروندان کشور سوم می توانند آنها را همراهی کنند. شرط منابع مالی کافی یا باید توسط یکی از اعضای خانواده یا همه اعضای خانواده به صورت مجموع برآورده شود.

منابع مالی کافی باید حداقل معادل دو هزار (2000) یورو در ماه (بیست و چهار هزار یورو در سال) باشند.

در صورتی که یکی از اعضای خانواده درخواست کننده، او را همراهی کند، برای همسر درخواست کننده این مبلغ 20 % و برای هر فرزند 15 % افزایش می یابد. میزان کل منابع مالی را می توان به وسیله یک طرح مستمری خارجی، صورتحساب موجودی بانکی یا با مدارکی اثبات کرد که نشان می دهند آنها به صورت قانونی دارای منابع مالی کافی برای پوشش دادن هزینه زندگی خود در طول اقامتشان در یونان هستند، البته بدون آن که به کار کردن یا هر گونه فعالیت اقتصادی مستقل دیگر نیاز داشته باشند.

این نوع مجوز اقامت به دارنده آن اجازه نمی دهد که به بازار کار دسترسی داشته باشد.

  1. اعضای خانواده عبارتند از: آ) همسر شخص درخواست کننده، به شرطی که بالای 18 سال باشد (بیش از 1 همسر مجاز نیست)، ب) فرزندان مشترک مجرد زیر 18 سال، و نیز فرزند خوانده های مشترک صغیر (زیر 18 سال) آنها پ) فرزندان دیگر زیر 18 سال شخص درخواست کننده و همسر او، شامل فرزند خوانده ها، به شرطی که سرپرستی کودک به شخص درخواست کننده یا به همسرش داده شده باشد.
  2. در صورت چند همسری، ارائه درخواست برای بیش از یک همسر، یا فرزندان صغیر یک همسر دیگر و شخص درخواست کننده، مجاز نیست.

فرایند و مدارک پشتیبانی کننده لازم برای صدور ویزای متناسب و مجوز اقامت مربوطه:

گام نخست: دادن یک ویزای نوع D از سوی دفتر کنسولی ذیصلاح یونان

فرد مربوطه باید شخصا در دفتر کنسولی یونان در کشور خود یا در کشوری که به صورت قانونی در آن اقامت دارد حضور پیدا کند و مدارک پشتیبانی کننده عمومی و ویژه زیر را تحویل دهد. این فرایند می تواند شامل یک مصاحبه باشد. ویزای ملی ارائه شده می تواند حداکثر تا یک سال معتبر باشد.

1. مدارک لازم برای اعطای ویزای ملی

1) فرم درخواست ویزای طولانی مدت و یک عکس رنگی شخص درخواست کننده.

2) گذرنامه دارای اعتبار تا سه ماه پس از تاریخ انقضای ویزا، که حداقل دو صفحه خالی دارد و در ده سال گذشته صادر شده است.

3) یک کپی از سوابق جنایی ثبت شده از سوی مراجع خارجی. اگر یک حکم نهایی دادگاه موجود باشد، صرف نظر از مجازات تحمیل شده، و با نگاه به تایید تناسب جرم با مسائلی که تهدیدی را نسبت به نظم و امنیت عمومی باعث می شوند، یک بیانیه ویژه دلایل از سوی دفتر کنسولی درخواست می شود که پارامترهای فردی مانند شدت جرم، تکرار جرم و به طور کلی رفتار مجرمانه شهروند کشور سوم را نیز در نظر می گیرد.

4) یک گواهینامه سلامت از یک نهاد شناخته شده دولتی یا خصوصی که نشان می دهد باشد کشور سوم از هیچ گونه بیماری، که بر پایه معیارهای بین المللی ممکن است سبب خطراتی برای سلامت عمومی باشند، رنج نمی برد.

5) بیمه سفر با مدت اعتبار حداقل یک سال که می تواند هزینه هایی را که ممکن است در صورت بازگشت به کشور به دلایل درمانی، برای مراقبت درمانی اضطراری و/یا برای بستری شدن اضطراری حادث شوند پوشش دهد.

2. مدارک لازم برای اثبات وضعیت و روابط خانوادگی

(B) یک گواهینامه وضعیت خانوادگی (شناسنامه خانواده) صادر شده از سوی مراجع ذیصلاح که رابطه خانوادگی را نشان می دهد.

مدارک مستند درباره دارا بودن منابع مالی کافی که به صورت قانونی به دست آمده اند و درآمد سالانه ثابتی را فراهم می کنند که هزینه های زندگی را بدون نیاز به حقوق حاصل از کار یا انجام هر گونه فعالیت مستقل اقتصادی پوشش می دهد. میزان منابع مالی کافی 2000 یورو در ماه (24000 یورو در سال) است و آن را می توان به وسیله طرح مستمری خارجی، یک صورتحساب موجودی حساب بانکی یا سایر مدارک مستند بالا باید موارد زیر را اثبات کنند:

  1. آ) ثابت بودن درآمد شخص درخواست کننده،
  2. ب) حداقل درآمد ماهانه (2000 یورو)،
  3. پ) منابع قانونی درآمد.

اعضای خانواده – بر اساس مدارک مستند تحویل داده شده به وسیله درخواست کننده اولیه، درآمد سالانه ثابت که حداقل باید معادل 2000 یورو در ماه باشد، به صورت متناسب برای اعضای خانواده افزایش می یابد، یعنی برای همسر 20% و برای هر فرزند 15% افزایش می یابد و

– هزینه های زندگی و درمان آنها نباید بر سیستم ملی رفاه اجتماعی تحمیل شود؛ صدور یک ویزای ملی برای این افراد، با یک مصاحبه حضوری و در صورتی که مدارک زیر را تحویل دهند ممکن است:

همه مدارک خارجی باید به صورت رسمی به انگلیسی ترجمه شوند، و باید مهر وزارت امور خارجه و مهر دفتر کنسولی یونان را داشته باشند.

برای اطلاعات بیشتر یا پاسخگویی به پرسش ها، در خدمت شما هستیم

لطفا از طریق این ایمیل با ما تماس بگیرید: [email protected]